วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ พรรคมาตุภูมิ

ตราสัญลักษณ์ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์เดิม

คำขวัญ : รักมาตุภูมิ เทิดทูนคุณธรรม

เดิมชื่อ "พรรคราษฎร"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น