วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ พรรครักประเทศไทย
สื่อประชาสัมพันธ์คุณชูวิทย์ในอดีต  ในช่วงเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และการลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น