วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ "Yong Plus"

Young Plus คือการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นกลุ่มคนที่รักการเมืองต่อต้านการทุจริต รณรงค์ให้เลือกคนดีมาบริหารบ้านเมือง  เปิดตัวโลโก้เป็นรูปมือในลักษณะของตัว Y ประกอบข้อความ Yong Plus 
ข้อมูลจาก : http://www.oknation.net/blog/joee/2011/04/29/entry-2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น