วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-เยอรมัน


นายเจษฎา  มาเมืองกล:ออกแบบ

ภายใต้แนวคิด “มิตรที่ยั่งยืนตลอดไประหว่างไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี”
ความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ตราสัญลักษณ์เป็นธงชาติของไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  แสดงถึงเอกลักษณ์ของทั้งสองชาติ ซึ่งเกี่ยวคล้องเข้าด้วยกัน  ริ้วธงชาติไทยหันไปทางตะวันออก และริ้วธงชาติสหพันธ์ฯ หันไปทางตะวันตก สื่อถึงที่ตั้งของสองประเทศในต่างภูมิภาค แต่ก็สามารถเกี่ยวคล้องเข้าด้วยกันได้ เปรียบดังมิตรภาพของสองชาติที่จะก่อให้เกิดความร่วมมืออันยั่งยืนตลอดไปข้อมูลจาก : http://www.mfa.go.th/web/200.php?id=27717

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น