วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ งานราชพฤกษ์ 2554
น้องคูน : เติบโตขึ้นจาก 4 ปีที่แล้ว สดใส ร่าเริง เปี่ยมไปด้วยพลัง 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่


ลมบิน : ขยัน ว่องไว ขี้เล่น สนุกสนาน พัดพาความสุขให้ทุกคน 
หมุนใบพัดเพื่อสร้างพลังงานกลและไฟฟ้า


ดินฉ่ำ : แข็งแรง ใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มอบแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
และเป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกคน


น้ำใส่ : อ่อนโยน ใจเย็น โอบอ้อมอารี สร้างความสดชื่นและอุดมสมบูรณ์ เป็นคู่หูกับ
 “ดินฉ่ำ” รับหน้าที่ทำให้พืชพรรณเจริญงอกงาม


ไออุ่น : มีเสน่ห์ร้อนแรง แต่อบอุ่น มีความเป็นผู้นำ 
ดูแลทุกคนอย่างตรงต่อเวลาสม่ำเสมอ 
นำพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ทุกวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น