วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ กองกำลัง 980 ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัด 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ( Gold ) ส.อ.พรหมเมธ เกษพรหม จ.พิษณุโลกรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ( Silver )นาย ธเทพ ยมาภัย กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ( Silver ) นาย อดิศักดิ์ ม่วงคง กรุงเทพฯรางวัลชมเชย ( Bronze ) ส.อ.ภูมิ ภู่มี จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย ( Bronze )
นาย สมชาย นิลแก้ว จ.ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น