วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ร้านค้าชุมชนบ้านร่องขุ่น


ความหมายของสัญลักษณ์ร้านค้าชุมชนบ้านร่องขุ่น
รูปมือสองข้างประสานกัน หมายถึง ความสามัคคีของสมาชิกร้านค้าฯ ที่ร่วมมือกันทำให้ร้านค้าฯมีความเจริญก้าวหน้า
รูปเส้นโค้งพุ่งขึ้นด้านบน รูปบันได 2 ขั้น และรูปสามเหลี่ยมแหลมพุ่งขึ้นด้านบน ทั้ง ๔ อย่างหมายถึง คติธรรมของพุทธศาสนาที่จะนำพาสู่ความสำเร็จมาสู่องค์กร คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่
ฉันทะ คือ การเห็นดีเห็นงามพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกร้านค้าฯ
วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะทำให้ ร้านค้าฯ ประสบความสำเร็จ
จิตตะ คือ การเอาใจใส่และรับผิดชอบในกิจการร้านค้าฯของสมาชิก
วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทำด้วย ความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ จึงนำไปสู่ปัญญาในการดำเนินงานร้านค้าฯ

สีของสัญลักษณ์
สีเหลือง อยู่บนยอดสามเหลี่ยม หมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของสมาชิกร้านค้าฯ
สีฟ้า อยู่ที่รูปมือข้างบน หมายถึงพระราชินี ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของสมาชิกร้านค้าฯ
สีม่วง อยู่รูปมือข้างล่าง หมายถึงพระราชวงศ์ ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของสมาชิกร้านค้าฯ
สีน้ำตาล เป็นสีพื้น หมายถึงสมาชิกร้านค้าฯ

ตัวหนังสือคำว่า “ร้านค้าชุมชนบ้านร่องขุ่น”
เป็นตัวหนังสือตัวเขียนอิสระ แต่เป็นแนวอย่างระเบียบ หมายถึงการมีประชาธิปไตยในองค์กร สมาชิกมีสิทธิอย่างเสมอภาคในการเป็นเจ้าของร้านค้าฯร่วมกัน แต่การใช้สิทธิเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของร้านค้า ตัว ร. มีหางยาวอยู่ด้านหน้า เปรียบเสมือนเรือทิพย์ยาน ที่จะนำพาร้านค้าฯสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ออกแบบและให้ความหมายโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อมูลจาก : http://www.banrongkhun.com/sourceFiles.php?file=shop

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น