วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้ยพันธ์

 
 
รศ. เกริก ยุ้นพันธ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก     มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒนอกเหนือ จากบทบาท คุณครูแล้วยังเป็นนักวาดภาพประกอบและคนทำหนังสือสำหรับเด็ก เจ้าของผลงานหนังสือภาพจำนวนมากเช่น บอลลูน กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊กกระต่ายน้อยหนีแม่ และชาวนาไทยที่ได้รับรางวัลนอมา (NOMA) จากประเทศญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2525 ซึ่งรางวัลนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดอยากสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้นในเมืองไทย จากการได้รับรางวัลนอมา ทำให้ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นคีตาฮารา(Kitahara Tin Toy Museum)ซึ่งมีของเล่นจัดแสดงจำนวนมากพอกลับมาเมืองไทยจึงเริ่มต้นเก็บของเล่นบ้างสะสมมาตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อ10 ปีที่แล้วก็มาเจอที่ดินผืนนี้ (พื้นที่เขตหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จึงตัดสินใจซื้อไว้และค่อยๆ สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาจนเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์’ ในทุกวันนี้

ข้อมูลจาก  http://www.milliontoymuseum.com/thai_news.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น