วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์"

รางวัลชนะเลิศ นายวีรพล พิรุณกาญจน์รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายภูเบศ เพ็งจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นายบำรุง อิศรกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น