วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวง


สัญลักษณ์ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพ่อหลวงได้จากการประกวดออกแบบโดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจากกรรมการตัดสินก็คือ     พลทหาร มงคล ทรัพย์ศรีโสภณ    ทหารกองประจำการกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย ผลัดที่ ๕๓/๑ ซึ่งมีความหมายของสัญลักษณ์ดังนี้
กรอบสี่เหลี่ยมสีม่วง : กรอบสี่เหลี่ยมมีระเบียบแบบทหารและสีม่วงคือเหล่าทหารสื่อสาร
สมุดสีขาว : หนังสือ สื่อถึง ความรู้ การศึกษา สีขาวคือความบริสุทธิ์
ต้นกล้าสีเขียว : เกษตรกรรมอาชีพพื้นฐานของคนไทย สีเขียวคืออุดมสมบูรณ์
สายน้ำสีธงชาติ : ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาติใช้หล่อเลี้ยงต้นไม้
คำ “พ่อหลวง” : ใช้สีทอง แทนองค์พระมหากษัตริย์ หรือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น