วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


http://petcharawut.ac.th/history.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น