วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีhttp://www.sriayudhya.ac.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=40

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น