วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Cloning logo ( โคลนนิ่งโลโก้ ) ภาค2

เพราะความสะดวกของคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับงานออกแบบตราสัญลักษณ์ ลองดูผลงานเหล่านี้แล้วลองนึกดูว่าต่อไปตราสัญลักษณ์คงจะเหมือนกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ( ว่าจะไม่ขอออกความเห็นแล้ว แต่ทนไม่ได้)

มีเพื่อนๆ ส่งมาอีกแล้ว ล้านนาเกมส์ออกแบบก่อน


มีอีก...กรมโรงงานฯออกแบบก่อน


พิษณุโลกเกมส์ น่าจะออกแบบก่อน

ตัวด้านขวา ชื่อ "จ่าระฆัง" mascot การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 61 ประจำปี 2554   ( ตัวใครตัวมัน ก็แล้วกัน )


ด้านขวา ตราสัญลักษณ์ของสมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทราบว่าของใครออกแบบก่อนไปคุยกันเองก็แล้วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น