วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวด Logo ASEAN Dengue Day ในระดับภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ
ผลการประกวด ASEAN Dengue Day Logo

อันดับที่ 1.พม่า  ( โลโก้ในไฟล์ลำดับที่ 5 ภาพเกลียว )
อันดับที่ 2.ไทย  ( โลโก้ลำดับที่ 7 ภาพคนป้องกันอาเซียน )
อัีนดับที่ 3.เวียดนาม  ( โลโก้ลำดับที่ 4 ภาพใช้ตัวอักษรประกอบ )http://www.thaivbd.org/content.php?id=323875

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น