วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด

รางวัลชนะเลิศ นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม
 
รางวัลชมเชย นายพนม บุญศิลป์
 
รางวัลชมเชย นายชนะ อั้งลี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น