วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศ แจ้งขอเปลี่ยนแปลง ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยให้ยึดตราสัญลักษณ์ใหม่นี้ ในการนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่างๆ และขอยกเลิกการนำตราสัญลักษณ์เดิมไปใช้ในทุกกรณี

ข้อมูลจาก : http://www.pkru.ac.th/home.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น