วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่ นครแห่งความเป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

 รางวัลชนะเลิศ อันวา วาจิ
 รางวันรองชนะเลิศอันดับ 1 สุภชีพ ศรีจำนง
รางวันรองชนะเลิศอันดับ 2 สุภชีพ ศรีจำนง 
รางวัลชมเชย ชาญวิทย์ บุญเกิด

 รางวัลชมเชย บำรุง อิศรกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น