วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย "สิรินธร" และพระนามาภิไธยย่อ "สธ" มาเป็นชื่อของวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร" ปัจจุบัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มีจำนวน 7 แห่ง ดังนี้

-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
-วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น