วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก

อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์

ฤๅอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี

และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี่


ไม่ควรไว้ใจใครในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
พระราชนิพนธ์ : รัชกาลที่6


http://th-th.facebook.com/collegeofmusicmahidol

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น