วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ประจำสถานีตำรวจภูธรกระนวน

โล่ห์เขนตำรวจพิทักษ์สินติราษฎร์บนธงชาติไทย  บนโล่ห์พื้นสีน้ำเงินอันเป็นสีของสถาบันพระมหากษัตริย์ สื่อถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตำรวจไทย ตำรวจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตำรวจผู้มีวิสัยทัศน์ ป้องปราม สืบจับ ระงับภัย มุ่งให้ประชาผาสุก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองโน ตำบลหนองกุงใหญ่ ตำบลน้ำอ้อม ตำบลห้วยยาง ตำบลห้วยโจด ตำบลบ้านฝาง ตำบลดูนสาด และตำบลหัวนาคำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น