วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ เหนือสุดสยามเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22


ความหมายของตราสัญลักษณ์
“เหนือสุดสยามเกมส์”
แสดงถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 โดยสัญลักษณ์วงกลมคล้องกัน 8 วงซ้อนกัน และลักษณะกาแลที่อยู่ด้ายขวา คำว่า “เหนือสุดสยาม” เปรียบเหมือนบ้านที่อบอุ่นพร้อมยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน
และร่วมการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้องค์ประกอบลักษณะของกาแลสีแสด มีความอ่อนช้อย แสดงถึงการยินดีต้อนรับผู้มาเยือนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันสู่ชายคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วงกลม 8 วง วางซ้อนกันหมายถึง ความสามัคคีของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 ราชภัฏภาคเหนือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อีกทั้งเส้นที่ลากผ่านเป็นรูปของขุนเขา “ดอยนางนอน” เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้มีลักษณะคล้ายผู้หญิง
ที่นอนทอดร่างอยู่ เป็นเทือกเขาสูงที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นเทือกเขาที่อยู่เหนือสุดในสยาม
โทนสี 
ลักษณะของการใช้โทนสีในโลโก้การแข่งขัน เน้นโทนสี เทา – แสด เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ และยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่งปลาบึก หรือ ไตรราช
 จัดเป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณ การมีปลาบึกหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ของแม่น้ำและความหลากหลายของพืชในแม่น้ำโขง เนื่องจากปลาบึกกินพืชเป็นอาหาร พืชที่ปลาบึกชอบ คือ ไก สาหร่ายแม่น้ำโขง มีพฤติกรรม รักสงบ อดทนต่อสภาพอากาศชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง การนำเอาปลาบึกมาใช้เป็นสัตว์นำโชคในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22
เพื่อสอดแทรกแนวคิดให้ผู้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีความรักสงบ มีความอดทนและอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เฉกเช่น ปลาบึกแห่งแม่น้ำโขง

ภูแล 
เป็นพันธุ์สับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ของจังหวัดเชียงราย มีลูกขนาดเล็กกว่า พันธุ์นางแล มีความกรอบ หวานฉ่ำส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังนั้นชื่อพันธุ์สับปะรด “ภูแล” จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นชื่อของสัตว์นำโชคของการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 22 “ เหนือสุดสยามเกมส์ ”

http://rajabhatgames.cru.in.th/mascot_games.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น