วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ จุฬาวิชาการ 2554


ออกแบบ: กีรติ สุทธิเดชานัย
นำเอาเอกลักษณ์ของ “ตราพระเกี้ยว” และ “เพชร” มาผสมผสานกัน เพื่อสื่อถึงความสง่างาม และความหลักแหลม ในการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของงาน คือ “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแผ่นดิน” (Pillar of Wisdom – Developing the Country in the Footsteps of His Majesty the King)


http://www.chula.ac.th/cic/press/e_news/CU_P014580.html#P14_1058

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น