วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ 40 ปี สาธิตเกษตรโลโก้สี่สิบปีสาธิตเกษตร เป็นเลข๔๐ที่มีความอ่อนช้อยโดยสามารถมองเป็นรูปพญานาคสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ และใช้สีตัวอักษรสีม่วงสีประจำโรงเรียนสาธิตเกษตร มีสระอีเป็นรูปใบไม้สีเขียวเพื่อแสดงถึงมหาวิทยาลัยเกษตร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น