วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ กรมป่าไม้


รูปตราประจำกรมป่าไม้ คือ ตราพระราชสัญจกรประจำแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 กรมป่าไม้ใช้ตรานี้เป็นตราประจำกรมเพราะเป็นหน่วยราชการที่ทรงก่อตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีชื่อกรมอยู่ด้านล่าง
        พระราชสัญจกรประจำแผ่นดิน หรือ ตราแผ่นดินองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นจัดอยู่ในประเภทตราสมัยใหม่ที่เรียกว่า ตราอาร์ม ผู้ออกแบบคือ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ส่วนรูปปลายของตราเป็นรูปเครื่องขัตติยราชอิสริยยศ คือ ส่วนที่อยู่ตรงกลางของตรา เป็นรูปโล่
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
  • ส่วนบน เป็นรูปช้างไอยราพต
  • ด้านล่างซ้าย คือ ช้างเผือก
  • ด้านล่างขวา คือ กริช ซึ่งหมายถึง ขอบขัณฑสีมาในรัชสมัยของพระองค์ อันประกอบด้วย สยามส่วนกลาง ส่วนเหนือ และสยามส่วนใต้
  • เหนื่อโล่ขึ้นไป คือ จักรและตรี เป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
  • เหนือรูปจักรและตรี เป็นรูปพราะมหาพิชัยมงกุฎ สองข้างของพระมงกุฎเป็นรูปฉัตร 7 ชั้น มีราชสีห์ประคองอยู่
  • ด้านบนซ้ายของโล่ เป็นพระแสงกระบี่อาญาสิทธิ์
  • ด้านบนขวาของโล่ เป็นพราะแสงดายอาญาสิทธิ์
  • รอบโล่ เป็นพระมหาสังวาลนพรัตน์และสังวาลเครื่องราชอิสริยากรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องประกอบพระราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดนี้มีฉลองพระครุยโอบเบื้องหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น