วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สมาคมชาไทย

 รางวัลชนะเลิศ วีรยุทย์ ปาณิกวิน
 รางวัลรองชนะเลิศ กิตติบดี บัวหลวงงาม
รางวัลชมเชย ธีระยุทธ์ แซ่ไหล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น