วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลประกวดตราสัญลักษณ์และของที่ระลึกจังหวัดสุราษฎร์ธานี


อันดับที่ 1. นายอันวา  วาจิ


อันดับที่ 2. นายไพรัช  ภาวะพงศ์


อันดับที่ 3. นายเกียรติศักดิ์   ช่วยสกุล

ข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น