วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๕


สัญลักษณ์ของการแข่งขัน
            เป็นรูปลายกนกตรงกลางเป็นเลขหนึ่งไทยรองรับตราราชภัฏและดอกลำดวนพร้อมด้วยจำนวน ห่วง ๑๒ ห่วง แต่ละห่วงแทน ๑๒ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
            ตราราชภัฏ  หมายถึง เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๑๒ แห่ง
            ลายกนก  หมายถึง เอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นไทยซึ่งทั้งสองข้างกางออกเหมือนดอกบัวกำลังบานรองรับตราราชภัฏและสื่อความหมายถึงชื่ออธิการผู้ที่โอบอุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนก้าวหน้า จนถึงปัจจุบัน     

            
เลขหนึ่งไทย   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ก่อกำเนิดมาครบ สิบปีหรือหนึ่งทศวรรษ
            ดอกลำดวน  หมายถึง  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและจังหวัดศรีสะเกษ ดอกมีกลิ่นหอมจะบานในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มีมากที่สุดในประเทศไทย
            สีทอง  สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หมายถึง  ความเจริญทางปัญญา

            สีขาว สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของบรรดานักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห่วงทั้ง ๑๒ ห่วง  หมายถึง  ๑๒  มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยแต่ละห่วงจะมีสีประจำของแต่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ห่วงที่ ๑ สีม่วง ขาว              ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ห่วงที่ ๒ สีเหลือง ฟ้า            ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ห่วงที่ ๓ สีเขียว เหลือง        ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห่วงที่ ๔ สีม่วง เหลือง          ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์         
ห่วงที่ ๕ สีเขียว แดง            ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ห่วงที่ ๖ สีน้ำเงิน ขาว ทอง   ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ห่วงที่ ๗ สีฟ้า ชมพู              ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         
ห่วงที่ ๘ สีขาว ทอง              ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห่วงที่ ๙ สีเขียว ชมพู           ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ห่วงที่ ๑๐ สีม่วง เขียว          ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์            
ห่วงที่ ๑๑ สีเขียว เหลือง      ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ห่วงที่ ๑๒ สีเทา ชมพู           ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตัวนำโชค และความหมายของตัวนำโชค
ชื่อ   “กระแต”
                หมายถึง ความฉลาด ปราดเปรียว ตื่นตัวตลอดเวลา และมีความสวยงาม เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นคู่ และมีอยู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่เริ่มก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปัจจุบันมีอยู่มากในบริเวณวัดป่าศรัทธาธรรมและบริเวณพื้นป่าทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น