วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ตราประจำตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้


รูปกลมศูนย์กลางกว้าง 6 เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูป พระพิรุณทรงนาค อยู่ในเรื่อนแก้ว มีต้นไม้สักอยู่สองข้างของเรือนแก้ว เบื้องล่างมีรูปท่อนซุงวางเรียงอยู่
        ความหมายของดวงตรา รูปพระพิรุณทรงนาคอยู่ในเรือนแก้วเป็นเครื่องหมายของกระทรวงเกษตราธิการ ส่วนต้นไม้สักอยู่สองข้างของเรือนแก้ว เบื้องล่างมีรูปท่อนซุงเรียงอยู่ เป็นเครื่องหมายของกรมป่าไม้ ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาป่าไม้ โดยเฉพาะไม้สักอันเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศให้เจริญยั่งยืนและสามารถให้ผลิตผลโดยสม่ำเสมอเป็นการถาวร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 20 เล่ม 64 วันที่ 29 เมษายน 2490)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น