วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

Kingston Technology logoเกี่ยวกับ รูปโลโก้ศีรษะสีแดงของ Kingston 
-2530  Kingston ได้ก่อตั้งขึ้นโดยยังไม่มีโลโก้รูปศีรษะสีแดง
-2532บริษัทโฆษณาได้คิดค้นแคมเปญ “Improve Your Memory” (พัฒนาความทรงจำ) โดยในโฆษณามีรูปมือที่กำลังติดตั้ง memory ลงในส่วนนึงของศีรษะคน
-2533โลโก้แรกของ Kingston ได้ถูกคิดค้นขึ้น โดยใช้แรงบันดาลใจจากโฆษณา เป็นรูปวาดของ modules ถูกใส่ลงให้ศีรษะที่เปิดอยู่
-2535 ศิลปินชื่อ Fraser ได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ผลงานที่เรียบง่ายแต่มีพลังของรูปศีรษะ ซึ่งต้องถ่ายทอดถึงเทคโนโลยี เขาได้ออกแบบมา สามสี่ รูปแบบ และหนึ่งในอันถูกเลือกมาเป็นโลโก้ คือรูป ศีรษะเดี่ยวที่รายล้อมไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
-2536 - ปัจจุบัน รูปศีรษะได้ถูกปรับปรุงและภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ถูกเอาออกไป คงไว้แต่รูปศีรษะสีแดงของ Kingston เท่านั้น โดยเป็นทีเรียกกันในหมู่เพื่อนว่า Rex ซึ่งรูปนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักในเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนทั่วใจสามารถจดจำรูปภาพนี้ว่าสัญลักษณ์ของผู้นำทางด้าน independent memory ของโลกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น