วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

Logo Inspiration [ เทศกาลกินเจ ]เทศกาลกินเจ กำหนดตามจันทรคติ เริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 คำ่ ถึง ขึ้น 9 คำ่ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของไทย
ความหมายของ ธงเจ อักษรสีแดงบนพื้นสีเหลือง อ่านว่า "ไจ" หรือ "เจ" หมายถึง ของไม่คาว
-สีแดง คือ สีที่เป็นสิริมงคลของคนจีน
-สีเหลือง ใช้ได้ 2 กลุ่ม คือ กษัตริย์ และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีต่างๆ
-สีขาว เป็นสีสำหรับการไว้ทุกข์
อาหารเจ คือ อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ และงดการใช้ผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุยช่าย ใบยาสูบ และเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุน
การปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลกินเจ 
-งดบริโภคเนื้อสัตว์ ตลอดจนการทำร้ายสัตว์
-งด นม เนย และสิ่งที่ได้จากสัตว์
-งดอาหารรสจัด
-งดผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด
-รักษาศิล 5
รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์
-ทำบุญ ทำทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น