วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

The S.E.A. Write Award logo


ซีไรต์ทับศัพท์มาจากคำว่า  S.E.AWrite  ซึ่งย่อมาจาก  South East Asian Writers Awards หมายถึง  รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่  บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย และเวียดนาม ชื่อเต็มในภาษาไทย คือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน”  แต่มักจะเรียกย่อๆว่า รางวัลซีไรต์ อันเป็นชื่อซึ่งรู้จักกันทั่วไปในวงการประพันธ์ของประเทศไทยhttp://www.seawrite.com/SEA%20Write%20Main-T.html
http://phaptawan.net63.net/final_project/seawrite_30.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น