วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก


สถานที่รับบริจาคสิ่งของ

- สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
       1873 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       โทรศัพท์ 0-2256-4583-4, 0-2256-4427-9, 0-2251-0385
       โทรสาร 0-2252-8711

- หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
       ภายในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
       โทรศัพท์ 0-2297-5195, 0-2297-5174
       โทรสาร 0-2615-0492

การบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

1. 
โอนเงินผ่านธนาคาร
       • ชื่อบัญชี 
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 หรือ
       • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน ชื่อบัญชี
 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี082-2-66600-0 

      และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม เขียนรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน ไปที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    หรือ ส่งโทรสาร (Fax) ไปที่หมายเลข 02-252-8711 เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

(มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณวัลลิกาฯ, คุณพูลทรัพย์พณาวัลย์ฯ หรือ คุณอำไพรฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-256-4427-9, 02-251-0385,02-251-0582 ต่อ 123 และ 125)


2. 
บริจาคเงินผ่านทางธนาณัติ สั่งจ่าย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
       ปณ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่งจดหมายถึง
              รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
              มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย)
              เลขที่ 1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. บริจาคเงินสด ได้ที่
       สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย (ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
       1873 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
       โทรศัพท์ : 02-256-4427-9, 02-251-0385,02-251-0582 ต่อ 123 และ 125)
       (ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณวัลลิกา ฯ, คุณพูลทรัพย์พณาวัลย์ ฯ หรือ คุณอำไพร ฯ)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น