วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ธงสัญลักษณ์ แจ้งระดับเตือนภัยน้ำท่วม เทศบาลนครหาดใหญ่


- ธงเขียว แสดงสภาวะปกติ

- ธงเหลือง ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งน้อยกว่า 1.50 เมตร ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

- ธงแดง จะเกิดน้ำท่วมใน 6-30 ชม. ข้างหน้าให้อพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของ และเตรียมเข้าอยู่ในที่ปลอดภัย

- ธงแดง +ไซเรน  จะเกิดน้ำท่วมรุนแรงฉับพลัน ใน 3-6 ชม.ให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันที

ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดที่ดี ไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นมีการใช้เหมือนกันหรือเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น