วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สัญลักษณ์ของการเตือนภัยน้ำท่วม

ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ

หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดสัญลักษณ์ของระดับการเตือนภัยน้ำท่วมขึ้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการรับทราบของประชาชนจะได้เตรียมรับสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์น้ำท่วม โดยสัญลักษณ์นี้จะแสดงในป้ายเปลี่ยนข้อความและสื่อต่างๆ เช่น เวปไซด์ เป็นต้น
ข้อมูลาก : http://202.28.24.131/flooding/?name=/chapter3/cp3_8/artical8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น