วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ โครงการ “RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “RS ประสานใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่…
เลขที่บัญชี 128-4-15924-9
ชื่อบัญชี “RS ประสานใจช่วยภัยน้ำท่วม”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง
ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2554 รายได้ทั้งหมดนำไปมอบให้กับพี่น้องในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น