วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Siam Cement Group logo
เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาค "สุขากระดาษ" ร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย เพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
        1. ติดต่อมูลนิธิซิเมนต์ไทย โทรศัพท์ 02 586 5506 
        2. โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิซิเมนต์ไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซื่อ 
            หมายเลขบัญชี 020 - 2 - 35130 - 1 
        3. ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ หมายเลข Fax 02 586 3910 
                กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล 
            และที่อยู่ มูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ในภายหลัง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น