วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก

อนิรุทธ์ เอมอิ่ม : ออกแบบ

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก
รางวัลชนะเลิศ         อนิรุทธ์ เอมอิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศ   กิตชัย วรรณวิไล
รางวัลรองชนะเลิศ   บำรุง อิศรกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น