วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ 40 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ : สมชาย นิลแก้ว

http://www.news.kku.ac.th/kkunews/content/view/9970/59/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น