วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กรมเจรจาการค้าฯ เปิดตัวโลโก้ใหม่และ AEC Information Center

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานทั้งในด้านภาพลักษณ์ บุคลากร และเพิ่มหน่วยงานต่างๆ ขึ้น โดยในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 กำหนดเปิด AEC Information Center ณ บริเวณชั้น 3 ของกรมฯ โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมฯ และการจัดสัมมนาเรื่อง "พัฒนาการคู่ขนานของอาเซียน: AEC และ ASEAN ++ FTA" (ASEAN’ Dual Tracks: AEC and ASEAN ++ FTA) ณ ห้องประชุม 30410 ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
สำหรับโลโก้ DTN ใหม่ของกรมฯ มีความหมาย โดยหัวนกหรือปีกนกเป็นการนำเสนอถึงความเป็นเสรี ปีกนกสีๆแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ สีประจำธงชาติ ความหลากหลายของแต่ละประเทศ และเปรียบเสมือนธนบัตรพับครึ่งนำเสนอถึงความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศ ตัว D หัวเปิดให้ความรู้สึกว่า Open ทางการค้า เปิดเสรีทางการค้า มีความทันสมัย และดีไซน์เข้ายุคเข้าสมัย และที่ใช้สีเขียว (เป็นสังคมรุ่นใหม่) เนื่องจากสังคมในโลกปัจจุบันให้ความสำคัญกับสภาวะแวดล้อมโลก เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

ข้อมูลจาก : http://www.cot.co.th/detail.php?ArticleID=453

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น