วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตราผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand


กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร    โดยผลการประกวดตราสัญลักษณ์  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐรุจา ปรีชาศิลป์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ นายภานุพงศ์ พรลีแสงสุวรรณ์ และนายพรชัย กลิ่นหอม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ข้อมูลจาก : http://www.facebook.com/rmutt.klong6


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น