วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย

รางวัลชนะเลิศ : ธานี เหมือนนุช

รางวัลที่ 2 : กิตติบดี บัวหลวงงาม

รางวัลที่ 3 บำรุง อิศรกุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น