วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency : JICA)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น