วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

World Intellectual Property Organization logo
( องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO )

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 14 ม.ค. ณ วังไกลกังวล โดยทรงเป็นเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลฯถวายรางวัล ทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาคิดค้น เพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
       

       กระทรวงการต่างประเทศออกเอกสารทางรายงานว่า ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
       
       โดยการมอบรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการริเริ่มของโครงการทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งพิจารณามอบให้แก่ผู้มีบทบาทโดดเด่น ในการส่งเสริมและอุปถัมภ์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นบุคคลแรกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลดังกล่าว โดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาคิดค้น เพื่อการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่ผ่านมา มีการจดทะเบียบถวายสิทธิบัตรถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากกว่า 20 รายการ

ข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000002997

New logo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น