วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ กรมควบคุมโรค


สมชาย นิลแก้ว ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ตราสัยลักษณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ตราสัญลักษณ์ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554

ตราสัญลักษณ์ การประชุม “ประเทศไทย 2562” ของสถาบันคลังสมองของชาติออกแบบโดย : Practical Design Studio
ข้อมูลจาก : http://practicalstudio.wordpress.com/about/

50th Malaysia National Day Logo

1 Malaysia logoMalaysia Truly Asia logoEye on Malaysia Logo
Tmnet Streamyx Logo
Telekom Malaysia Logo


Jabatan Penerangan Malasia Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

Jenama Malaysia Logo

This LOGO symbolizes the excellence of local brand globally. The “Earth Form” decorative design of our Jalur Gemilang reflects the potentiality of Malaysian goods penetrating into market worldwide. Three drops of richly coloured Red, Yellow and Blue represent harmony within variety of races in Malaysia with excellent quality and range of Colourland Paints colour. As a Malaysian, it is our responsibility to support Malaysia Originated Brand “JENAMA MALAYSIA”. This effort serves and gave prestige to local brand as well as heightens competitiveness of Malaysia products globally.

Le Tour De Langkawi, Malaysia 2011 Logo

Malaysia Airlines Logo


Kemahiran Malaysia Logo


Kemahiran Malaysia เป็นตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะงานช่างของมาเลเซีย

56th IVSA Symposium Malaysia 2007 Logo

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

Expo 2020 Candidate City ( Logo )*Thailand
-Ayutthaya
-Chiang Mai
-Chon Buri
*Turkey
-Ankara
-Izmir
*United States
-Houston
-Silicon Valley
*Australia
-Brisbane
*Brazil
-Rio de janiro
-Sao Paulo
*Canada
-Montreal
*Denmark
-Copenhaken
*Russia
-St. Petersburg
*South Africa
*United Arab Emirates
-Dubai
*United States
-Atlanta
-Los Angeles
-Minneapolis
-Newyork

ข้อมูลจาก : http://www.expobids.com/2020.htm

TCDC 5th Anniversary Logo

Sookmyung Women's University Logo & Mascot


วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

the official mascot character for the Commemorative Events of the 1,300th Anniversary of the Nara-Heijokyo Capital

 Sento-kunYeosu City Symbol

Emblem

 The three ovals symbolize the Oriental “heaven-earth-man” trilogy philosophy. The island-shaped oval in the center represents Odongdo Island, Yeosu’s major attraction, from a contemporary perspective. The visual-cognitive energy running from the largest circle to the smallest one represents the city's strong will to grow and develop into a coastal city facing outward toward the world.
Symbol

The camellia is one of the primary symbols of Yeosu. Its red color symbolizes the city’s reputation for beauty and vitality. The petals protecting the stamen, which symbolize the city’s citizens, represent the people’s harmony and unity.
 
Mascot

The two turtles represent the people of Yeosu, who are making determined efforts to live and work together in harmony. The characters’ cute and friendly images depict the characteristics of Yeosu that has a strong growth potential.
    * Gooki (male turtle): Chinese character for “turtle” (Goo) + English word for child (kid)
    * Gooni (female turtle): Chinese character for “turtle” (Goo) + feminine English euphonic suffix (ny/nie).

  City Flower / Camellia

  The camellia gives off a sweet scent and produces ample amounts of honey; its yellow stamen symbolizes peace to Koreans. The flower usually blooms from late winter to early spring, and its blooms last a long time, demonstrating a persistent nature. In the past, camellia seeds were used for lamps and in hair oil. The flower represents the Yeosu people’s unwavering determination and spirit of sacrifice.
  City Bird: Seagull

  The seagull has strong resistance to various diseases and is a vigorous bird by nature. It produces a lovely twittering sound, which, combined with its beautiful feathers, gives it a friendly appearance. With its neat, gracious looks, it imparts a sense of place to lonely fishermen, who consider the seagull a close friend. A symbol of the open sea, the seagull also represents peace in Korean as well as many other cultures.
  City Tree: Camellia Shrub
  An evergreen broadleaf tea family shrub, the camellia exudes a fragrant aroma year-round. It is also resistant to cold weather and pollution, thereby epitomizing the spirit of perseverance and tenacity of Yeosu citizens. A camellia shrub represents Yeosu so accurately that among Koreans, the first thing that comes to their mind when they think of Yeosu is the "camellias of Odongdo Island."

  ข้อมูลจาก : http://eng.yeosu.go.kr/home/eng/about_yeosu/symbols/page.wscms

  International Exposition Yeosu Korea 2012 Logo & Mascot


  The logo of Expo 2012 Yeosu Korea conveys the essence of the Expo’s identity. A simplified abstraction of the organic forms of ecology, oceans and environment are represented in the logo to symbolize The Living Ocean and Coast, the Expo theme. Red stands for ecology, blue for the oceans and green for the environment. The entire frame expresses the harmony between Mother Earth, Humans, and the Sea.

  Korean Logotype

  English Logotype

   Logotype Grid

  English Signature

  Korean Signature

  Korean-English Signature

  Horizontal slogan

  Vertical slogan

  Emblem Type


  Expo Mascots - Basic form

  Yeony and Suny, the official mascots of Expo 2012 Yeosu Korea, are personifications of plankton, a primary food source for marine life and a key absorber of carbon dioxide from the atmosphere. The dark blue color of Yeony symbolizes the deep ocean water and its limitless natural resources, while the bright red color of Suny represents the living organisms of the oceans and land; the tentacles signify diverse, reciprocal connections for communication with all the visitors to this global event. Whilst each of their names is derived from "Yeosu," where Yeo means "beautiful" and Su means "water," the names Yeony and Suny convey the intention of promoting the host city to the rest of the world.
  The emblems below can be used for high-quality public or commercial applications, including decorative uses.
  The emblems below should not be modified without approval so as not to cause confusion or damage the image of the event. Their size can, however, be readjusted depending on space availability.


   Yeosulang (2012 Yeosu Bid Mascot)

  http://eng.yeosu.go.kr/home/eng/exposition/page.wscms