วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติNuclear Symbol

ป้ายเตือนกัมมันตภาพรังสี

สารกัมมันตรังสีเป็นสารอันตรายประเภทหนึ่ง ที่ไม่มี สี ไม่มีกลิ่น จึงไม่อาจสังเหตุเห็นได้ด้วยสายตา สามารถตรวจสอบได้โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะเท่านั้น ดังนั้น บริเวณพื้นที่ที่มีสารกัมมันตรังสี จึงได้กำหนด สัญญลักษณ์ขึ้นเป็นใบพัด 3 แฉก ดังรูป ไว้เตือนแต่เนื่องจากสัญญลักษณ์ใบพัด 3 แฉก เป็นป้านเตือนที่มีความหมายไม่ชัดเจน จะรู้เฉพาะคนในวงการเท่านั้น ทำให้ ทบวงการปรมณูระห่วงประเทศ ร่วมกับองค์กรมาตรฐานสากลได้ออกแบบสัญญลักษณ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เตือนอันตรายจากรังสี ประกอบด้วย การแผ่รังสี หัวกระโหลกไขวและคนวิ่งหนี โดยสัญญลักษณ์ทั้ง 3 ใช้สีดำภายใต้พื้นที่สามเหลี่มสีแดงกรอบสีดำ ดังรูป โดยสัญญลักษณ์ใหม่นี้จะใช้คู่กับสัญญลักษณ์เดิม 

ข้อมูลจาก : http://www.siamstainless.com/วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


International Seismological Centre Logo

Tsunami signsPacific Tsunami Museum Hilo Hawaii Logo


National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S. Department of Commerce Logo


United States National Weather Logo

Tsunami Relief Fund LogoTsunami Children Foundation LOGO

Jakarta Tsunami Information Centre