วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

Brand Hong Kong


ข้อมูลจาก : http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/the_dragons_new_clothes_and_tail.php

Hong Kong Tourism Board logo


The Quality Tourism Services (QTS) Scheme logo


Haiyang 2012 mascot design shortlist on display for public review

  Sun Dagang
 Guo Wenjun (Hospitable Haiyang)
 Dong Keyan (Brother Sun, Sister Sea)
Jiang Haitao (Yangyang) 
  Liu Xinxing (Yangyang)
 Fan Chunhong (Haihai, Yangyang)
 Li Yuxiao (Haihai, Yangyang)
Su Zhihuai (Haihai, Yangyang) 
 
  Li Yichen (Sunny Baby)
After the launch of the mascot design solicitation campaign for Haiyang 2012 Asian Beach Games, the Haiyang organizing committee received more than 1,000 entries of design proposals. The review and evaluation of these proposals by the expert panel has recently concluded with the results being approved by the Haiyang 2012 Asian Beach Games Organizing Committee (HABGOC). Haihai, Yangyang and Shasha, the mascots for the Haiyang 2012, were already revealed to public. The shortlisted mascot design proposals are now released for wide public review and comments:
I. Name and quantity of the solicitation campaign
1. Name: Mascot Design Solicitation for Haiyang 2012 Asian Beach Games
2. Quantity: 10 shortlisted designs, including one winning design
II. Beginning date of this campaign: Dec. 14, 2009
III. Ending date of this campaign: April 14, 2010
IV. The design shortlist (the winning designs are not included)
ข้อมูลจาก : http://www.haiyang2012.com/

World Swimming Championship Dubai Emblem & mascot

Ehmisa is the traditional Arabic name for turtle, and is pronounced eh-misa. Ehmisa, along with his brothers and sisters, are known as Green Sea Turtles, one of only two species that are native to the UAE. Late one night in 2002, Ehmisa was born on the beach in a Dubai turtle sanctuary. The excited young turtles immediately swam out to sea and enjoyed many adventures growing up in the warm waters of the Arabian Gulf, just off the coast of Dubai. Growing up, Ehmisa watched in awe at the amazing growth taking place in his home city. When Ehmisa heard about the wonderful swimming champs that are taking place in Dubai later this year, he decided he wanted to be part of these championships and so he returned to Dubai and joined the team.
ข้อมูลจาก : http://www.swimstar2000.net/all/dubai/dubai-2010.htm

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

LOWE Thailand Logoโลว์ หนึ่งในบริษัทเอเจนซี่ชั้นนำ ฉลองครบรอบ 41 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ ในประเทศไทย เปิดตัวโลโก้ ใหม่ ที่นำสัญลักษณ์ หนังตะลุงซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยมาใช้ในโลโก้ของบริษัทฯ
การนำหนังตะลุงมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในโลโก้ใหม่ เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปะด้านการแสดง และเพื่อต้องการที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก โลโก้ใหม่ของโลว์ (ประเทศไทย) จึงมาพร้อมกับสัญลักษณ์หนังตะลุง อันเป็นหนึ่งในศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอันลือชื่อของไทย โดยถูกออกแบบมาวางควบคู่ไปกับของโลโก้เดิมของ โลว์ซึ่งเป็นโลโก้หลักที่ใช้เหมือนกันทั่วโลก
http://www.marketeer.co.th/inside_detail_new.php?inside_id=4115

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 16 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รางวัลชนะเลิศ ปิยะรัฐ จันทร์อ่อน