วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

Logo Inspiration [ Earth Day ]จากโลโก้ที่รวบรวมมาจะเห็นว่าส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆจะออกแบบขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจน่าจะเป็นโลโก้ Earth Day U.S. Air Force 2010 กับ Google Doodle จะเห็นว่าในช่วงหลัง Google Doodle เริ่มที่จะมีการใช้ Graphic ที่มีการเคลื่อนไหวเข้ามาเป็นลูกเล่น โลโก้ส่วนใหญ่ที่รวบรวมมาเรื่องราวก็คงหนีไม่พ้นลูกโลก ใบไม้ เป็นองค์ประกอบหลัก แต่ของไทยยังไม่เห็นมีเลย จะวัน Earth day หรือวันอะไร เวลานี้พี่ไทยก็ไม่สนแล้วของแพงจะแย่อยู่แล้วสนใจแต่ธงฟ้าเท่านั้นว่าไม๊!!

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ


ความเป็นมาของมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ
ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๘๐ ปีของ ศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๔  คุณบุญชู  โรจนเสถียร ผู้มีความเคารพนับถือศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อย่างสูง เป็นบุคคลสำคัญที่ริเริ่มจัดตั้ง โดยร่วมกับบรรดาลูกศิษย์และมิตรสหายของอาจารย์คึกฤทธิ์  จัดงานฉลองวันเกิดที่โรงแรมดุสิตธานี และมีการเรี่ยไรเงินที่สมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิ และได้จดทะเบียนในนาม “มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐” ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ (ตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ)
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://kukrit-pramoj.org/

รำลึก 100 ปีชาตกาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชโครงการจัดทำนิทรรศการ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ สถาบันคึกฤทธิ์

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ใ นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงพระกรุณาพระราชทาน แนะแนวทางให้มูลนิธิฯ หาวิถีทางที่จะเก็บรักษาปัญญา ของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง สามารถศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ จึงดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ ด้วยการตั้งเป็นโครงการ สร้างสถาบันคึกฤทธิ์ขึ้น
ข้อมูลจาก : http://kukrit-pramoj.org/kukrit-exhibition/

Hong Kong Chinese Women's Club College logo

Commercial Television Hong Kong Logo

Logo of Hong Kong Housing Authority

Royal Hong Kong Yacht Club logo

Hong Kong International Airport logo

Colony Armorial Bearings Hong Kong