วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 8ออกแบบ : นคร ประดิษฐ์

จ้อมูลจาก : http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/MUBIO_Webboard.php?TopicID=3003&Action=ViewTopic&Lang=Eng

Yushanwan International Cycling Festival logo

Inner Mongolia MTB Festival 2007 logo

The Great Seal of the State of Arizona

The Great Seal of the State of Alaska


วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

The Great Seal of the State of Wyoming

The Great Seal of the State of Wisconsin

The Great Seal of the State of West Virginia

The Great Seal of the State of Washington

The Great Seal of the State of Virginia

The Great Seal of the State of Vermont

The Great Seal of the State of Utah

The Great Seal of the State of Tennessee

The Great Seal of the State of South Dakota

The Great Seal of the State of South Carolina

The Great Seal of the State of Rhode Island

The Great Seal of the State of Pennsylvania

The Great Seal of the State of Oregon

The Great Seal of the State of Oklahoma

The Great Seal of the State of Ohio

The Great Seal of the State of North Dakota

The Great Seal of the State of North Carolina

The Great Seal of the State of New York

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

The Great Seal of the State of New Mexico

The Great Seal of the State of New Hampshire

The Great Seal of the State of Nevada

The Great Seal of the State of Nebraska

The Great Seal of the State of Montana