วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก(ประเทศไทย)


 วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม    ในปี พ.ศ. 2554 นี้ คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ “พิทักษ์สิทธิตามหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานและกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก รวมถึงผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากควันบุหรี่ ที่จะเกิดขึ้น หากไม่เร่ง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ข้อมูลจาก : http://www.moph.go.th/moph2/show_hotnew.php?idHot_new=783

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ วันไข้เลือดออกอาเซี่ยนวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ผู้ประกอบการสตั๊นท์ไทยหาก มิตร ชัยบัญชา ใช้สตั๊นแสดงแทนในฉากโหนเฮลิคอปเตอร์ ก็คงไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าในอดีต สตั้นก็คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ ในต่างประเทศนั้นจะให้ความสำคัญกับสตั๊นมาก ไทยเราก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับสตั๊นมากขึ้นโดยพึ่งจะมีการจัดงานประกาศผลรางวัลสตั๊นท์แมนยอดเยี่ยมครั้งที่ 1 ไป(1st THAILAND STUNT AWARDS) จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการสตั๊นท์ไทย มีรายละเอียดรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทเกียรติยศ
1) รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ
คณะกรรมการตัดสินเห็นควรมอบให้แก่ คุณฉลอง ภักดีวิจิตร
2) รางวัลเกียรติยศผู้กำกับภาพยนตร์สาขาแอ๊คชั่น
คณะกรรมการตัดสินเห็นควรมอบให้แก่ คุณพันนา ฤทธิไกร
3) รางวัลเกียรติยศนักแสดงภาพยนตร์สาขาแอ๊คชั่น
คณะกรรมการตัดสินเห็นควรมอบให้แก่ คุณจารุณี สุขสวัสดิ์
ประเภทแข่งขัน
รางวัลการต่อสู้ยอดเยี่ยม BEST FIGHT AWARD
จีจ้าดื้อสวยดุ - การต่อสู้และโหนกระโดดข้ามไปมาของกลุ่มนักแสดงนำและสตั๊นท์บนสะพานแขวนที่ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, บาแรมยู
รางวัลสตั๊นท์ไฟยอดเยี่ยม BEST FIRE STUNT AWARD
โคตรสู้โคตรโส - สตั๊นท์แมนถูกไฟเผาทั้งตัวเป็นเวลานานกว่า 30 วินาที / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, นาฟิล์ม
รางวัลสตั๊นท์ทำงานบนที่สูงยอดเยี่ยม BEST HIGH WORK AWARD
โคตรสู้โคตรโส - สตั๊นท์สองคนไล่ต่อสู้กันและกระโดดไปมาบนโครงปูนของอาคารสูง / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, นาฟิล์ม
รางวัลควบคุมยานพาหนะยอดเยี่ยม BEST WORK WITH A VEHICLE AWARD
มายเบสท์บอดี้การ์ด - การขับรถยนต์ไล่ล่าระหว่างสองฝ่ายบนถนน มีการกระแทกและชนกันของตัวรถ และมีรถที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองฝ่ายสัญจรร่วมด้วย / โอเรียนทัล อายส์
รางวัลสตั๊นท์ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม BEST SPECIALTY STUNT AWARD
องค์บาก3 - นักแสดงนำโหนกับงาช้างเหวี่ยงไปเตะคู่ต่อสู้ รวมทั้งการกระโดดไปมาและต่อสู้บนหลังช้าง / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, ไอยรา ฟิล์ม
รางวัลผู้กำกับฉากแอ๊คชั่นยอดเยี่ยม BEST STUNT COORDINATOR AWARD
มายเบสท์บอดี้การ์ด - ประดิษฐ์ สีเหลี่ยม, HUEN CHIU KU / โอเรียนทัล อายส์
รางวัลสตั๊นท์หญิงยอดเยี่ยม BEST STUNT by A STUNT WOMAN AWARD
จีจ้าดื้อสวยดุ - ญาณิน วิสมิตะนันทน์ / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, บาแรมยู
รางวัลสตั๊นท์ชายยอดเยี่ยม BEST STUNT by A STUNT MAN AWARD
องค์บาก3 - พนม ยีรัมย์ / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, ไอยรา ฟิล์ม
รางวัลฉากเสี่ยงตายยอดเยี่ยม HARDEST HIT AWARD
องค์บาก3 - การ ต่อสู้ระหว่างนักแสดงและสตั๊นท์กลุ่มหนึ่งบนหลังช้าง รวมทั้งการโหนกับงาช้างเหวี่ยงไปปะทะคู่ต่อสู้ และเตะสตั๊นท์ตกลงมาจากหลังช้าง / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, ไอยราฟิล์ม
ประธานคณะกรรมการตัดสิน
นายสมบัติ ภู่กาญจน์  
กรรมการ
นายดามพ์ ดัสกร
รศ.รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
นายสมประสงค์ เวชศิลป์
นายสุเทพ จับสี
นายประวิทย์ แต่งอักษร 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
นายศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง
 
ข้อมูลจาก : http://movie.sanook.com/news/news_18813.php