วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

National Museum of the United States Army logo

ตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์เด็ก

อัตราค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ และนิสิตนักศึกษา 70 บาท,  เด็กอายุ 2 ปี-14 ปี 50 บาท,   เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี , พระภิกษุ  สามเณร และผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม
รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิพิพิธภัณฑ์เด็ก
กิจกรรมพิเศษบางรายการ อาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะแจ้งเป็นกรณีเฉพาะ
เวลาทำการ
อังคาร - ศุกร์ 9.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.
หยุดบริการทุกวันจันทร์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 ถนนกำแพงเพชร 4 ตรงข้ามตลาดนัดจตุจักรเขตจตุจักร กทม
การเดินทาง
รถประจำทางที่ผ่าน ผ่านถนนกำแพงเพชร สาย 136, 145, 138 ผ่านถนนพหลโยธิน สาย 90, 63, 34, 59
รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีหมอชิต

ตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้ยพันธ์

 
 
รศ. เกริก ยุ้นพันธ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก     มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒนอกเหนือ จากบทบาท คุณครูแล้วยังเป็นนักวาดภาพประกอบและคนทำหนังสือสำหรับเด็ก เจ้าของผลงานหนังสือภาพจำนวนมากเช่น บอลลูน กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊กกระต่ายน้อยหนีแม่ และชาวนาไทยที่ได้รับรางวัลนอมา (NOMA) จากประเทศญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2525 ซึ่งรางวัลนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดอยากสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่นขึ้นในเมืองไทย จากการได้รับรางวัลนอมา ทำให้ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของเล่นคีตาฮารา(Kitahara Tin Toy Museum)ซึ่งมีของเล่นจัดแสดงจำนวนมากพอกลับมาเมืองไทยจึงเริ่มต้นเก็บของเล่นบ้างสะสมมาตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อ10 ปีที่แล้วก็มาเจอที่ดินผืนนี้ (พื้นที่เขตหัวแหลมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จึงตัดสินใจซื้อไว้และค่อยๆ สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาจนเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์’ ในทุกวันนี้

ข้อมูลจาก  http://www.milliontoymuseum.com/thai_news.html

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ร้านค้าชุมชนบ้านร่องขุ่น


ความหมายของสัญลักษณ์ร้านค้าชุมชนบ้านร่องขุ่น
รูปมือสองข้างประสานกัน หมายถึง ความสามัคคีของสมาชิกร้านค้าฯ ที่ร่วมมือกันทำให้ร้านค้าฯมีความเจริญก้าวหน้า
รูปเส้นโค้งพุ่งขึ้นด้านบน รูปบันได 2 ขั้น และรูปสามเหลี่ยมแหลมพุ่งขึ้นด้านบน ทั้ง ๔ อย่างหมายถึง คติธรรมของพุทธศาสนาที่จะนำพาสู่ความสำเร็จมาสู่องค์กร คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่
ฉันทะ คือ การเห็นดีเห็นงามพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกร้านค้าฯ
วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะทำให้ ร้านค้าฯ ประสบความสำเร็จ
จิตตะ คือ การเอาใจใส่และรับผิดชอบในกิจการร้านค้าฯของสมาชิก
วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทำด้วย ความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ จึงนำไปสู่ปัญญาในการดำเนินงานร้านค้าฯ

สีของสัญลักษณ์
สีเหลือง อยู่บนยอดสามเหลี่ยม หมายถึงพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของสมาชิกร้านค้าฯ
สีฟ้า อยู่ที่รูปมือข้างบน หมายถึงพระราชินี ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของสมาชิกร้านค้าฯ
สีม่วง อยู่รูปมือข้างล่าง หมายถึงพระราชวงศ์ ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของสมาชิกร้านค้าฯ
สีน้ำตาล เป็นสีพื้น หมายถึงสมาชิกร้านค้าฯ

ตัวหนังสือคำว่า “ร้านค้าชุมชนบ้านร่องขุ่น”
เป็นตัวหนังสือตัวเขียนอิสระ แต่เป็นแนวอย่างระเบียบ หมายถึงการมีประชาธิปไตยในองค์กร สมาชิกมีสิทธิอย่างเสมอภาคในการเป็นเจ้าของร้านค้าฯร่วมกัน แต่การใช้สิทธิเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของร้านค้า ตัว ร. มีหางยาวอยู่ด้านหน้า เปรียบเสมือนเรือทิพย์ยาน ที่จะนำพาร้านค้าฯสู่ความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ออกแบบและให้ความหมายโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อมูลจาก : http://www.banrongkhun.com/sourceFiles.php?file=shop

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 30 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Xiamen University 90th Celebration log
The theme of the anniversary is “Radiant as the flame trees for the last ninety years”. The logo combines the elements of the XMU coat of arms, the number 90, a flower of the flame tree — the XMU flower — and the dates 1921-2011. It integrates the number and the flame tree flower through substituting the flower for the 0 of the number 90. The coat of arms is incorporated as filling the loop in the number 90. The dominant colours are the red, orange and yellow of flame tree flower, fully reflecting the festive atmosphere of XMU’s 90th Anniversary.
As a whole, the logo clearly conveys the spirit and theme of XMU's 90th Anniversary: "Radiant as the flame trees for the last ninety years".

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553

นิทรรศการ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าชมนิทรรศการ "ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ (หยุดวันจันทร์-อังคาร และวันนักขัตฤกษ์)จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมชมผลงานที่แสดงถึงความจงรักภักดีโดยทั่วถึงกัน  และเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยจัดแสดงภาพตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน ๑๑๒ ภาพ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการและจัดการเสวนา เรื่อง แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยผู้ชนะการประกวดฯ รางวัลชนะเลิศ นายศิริ หนูแดง และรองชนะเลิศ ๒ ท่าน นายเจริญ มาบุตร และนายทวี ศรีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐น. - ๑๒.๐๐น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร ๐ ๒๒๒๔ ๔๗๐๒, ๐ ๒๒๒๔ ๒๐๕๐


วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

KFC T20 Big Bash logo

Ford Ranger Cup

2005 FIVB World Grand Champions Cup logo

FA Cup 125 Logo

Tahiti Football Federation logo
Tahitian Football Federation

 Tahiti national football team

India Football Federation (AIFF) logo


Bangladesh Football Federation logo

ASEAN Football Federation [ AFF ] logo

Queensland Winter Futsal League logo

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Umay+ Futsal F.A. Cup 2010 logoUSM Thailand Futsal League 2010 logo

Wimbledon 2011 logoWorld championship hockey 2011 logo

World League Volleyball 2011 logo

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Thailand and Brunei Darussalam logo


http://www.information.gov.bn/VER2/content/view/177/54/

Thailand Exhibition: Harrods logo
http://www.verythai.co.uk/pages.php?page=109

70th year anniversary for Hankook Tire logo


ต้องขอชมนักออกแบบที่เป็นคนออกแบบตราสัญลักษณ์ 70 ปี Hankook Tire ที่สามารถคลี่คลายรูปแบบของตัวเลข 70 และยังสามารถสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี เพราะงานออกแบบตราสัญลักษณ์โดยใช้ตัวเลข ในปัจจุบัน มักไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ให้เห็นมากนัก

90th Anniversary of Communist's party of China logo
Communist Party of China Propaganda Posterโปสเตอร์ภาพยนตร์ เฉลิมฉลองฯ

โปสเตอร์ภาพยนตร์ เฉลิมฉลองฯ

ภาพยนตร์ เฉลิมฉลองฯ

Animation เฉลิมฉลองฯhttp://www.maopost.com:8000/wcat=mao&wlan=en&wreq=backhome